Svenska English

Stockholm turist

Riddarholmskyrkan

Att besöka Riddarholmskyrkan i Stockholm är att ta del av Stockholms historia på ett påtagligt sätt.

Först har vi det faktum att Riddarholmskyrkan sägs vara den äldsta bevarade byggnaden i Stockholm, vilket naturligtvis är speciellt. Kyrkan stod färdig kring år 1300.

För det andra har Riddarholmskyrkan under flera hundra år varit kunglig begravningskyrka.

Att delta i en guidning i kyrkan ger en trevlig och intressant genomgång av Sveriges kungar och drottningar, berättat på ett sätt som är lätt att ta till sig.

Riddarholmskyrkan i Stockholm

På slutet av 1100-talet och början av 1200-talet levde i Italien den helige Franciscus, som är ett av katolska kyrkans helgon. Han var son till en rik tyghandlare och drömde om att bli riddare. Men när Franciscus blev tillfångatagen som krigsfånge under ett år ledde det till en personlig omvändelse, och han levde därefter för att predika fredsevangeliet, vårda sjuka och be. Många slöt sig till honom och på så sätt bildades Franciscanorden som snabbt spred sig över Europa . Bröderna gick barfota och var klädda i grått, därav kallades de även gråbröder. Det har sagts om Franciskus att han ”i ord och gärning förkroppsligade kristen perfektion” samt att ”i ingen annan någonsin har bilden av Jesus och det evangeliska livet lyst igenom mer påfallande och genomgripande än hos Franciskus”.

Gråmunkarnas kyrka

År 1268 kom franciscanerna till Stockholm och slog sig ner på det som idag heter Riddarholmen. Där byggde de sitt kloster och klosterkyrkan invigdes omkring år 1300. Klostret stängdes år 1527, i samband med reformationen. Klosterkyrkan finns kvar och heter idag Riddarholmskyrkan. Den är Stockholms äldsta bevarade byggnad.

I klosterbiblioteket fanns en mängd handskrivna skrifter som studerades av gråbröderna. Genom gråbröderna kom den första boktryckaren till Sverige, Johan Snell, och fick inrätta ett tryckeri i Gråbrödraklostret. Här trycktes år 1483 den första boken i Sverige.

Kung Magnus Ladulås och kung Karl Knutsson Bonde

Magnus Ladulås var son till Birger Jarl, som räknas som Stockholms grundare. Magnus Ladulås var kung i Sverige år 1275-1290. Han hade ett stort engagemang för kyrkan och gynnade franciscanerna genom att donera stora mängder pengar till deras kloster. Magnus Ladulås valde till och med sin gravplats i deras kyrka. Därmed var han den förste kungen som kom att begravas här. Året var 1290 och kyrkan var då ännu inte färdigbyggd. Magnus Ladulås fick sin gravplats framför högaltare.

Nästan två hundra år senare var det dags för nästa kungliga begravning i kyrkan. Det var kung Karl Knutsson Bonde som fick sin gravplats här år 1470. Senare markerades de båda gravplatserna med två praktfulla tumbor, dessa sägs dock inte ha någon likhet med hur kungarna såg ut i verkligheten.

riddarholmskyrkan-magnus-ladulas2.jpg

Gustavianska gravkoret

Gustav Vasa och hans närmaste ättlingar ligger begravda i Uppsala domkyrka. Men från och med Gustav II Adolf begravdes i Riddarholmskyrkan i stort sett varenda svensk kunglighet under mer än 300 år.

Det var Gustav II Adolf, barnbarn till Gustav Vasa och känd som en av historiens största fältherrar, som lät bygga det gustavianska gravkoret i den södra delen av kyrkan. Han var själv den förste kungen som blev begravd här.

Gustav II Adolf var gift med Maria Eleonora. Han är den ende svenske kung som officiellt blivit hedrad med benämningen ”den store”. På hans sarkofag står det ”Gustavus Adolphus Magnus” vilket är latin för ”Gustav Adolf den store”.

Då Gustav II Adolf stupade i slaget vid Lützen den 6 november 1632 blev dottern Kristina drottning. Hon hade då ännu inte fyllt 6 år. Drottning Kristina uppfostrades som en kung och som en man. Hon deklarerade att hon inte ville gifta sig. Eftersom hon heller inte hade några syskon utsåg hon själv sin kusin Karl Gustav som tronföljare, han blev senare kung Karl X Gustav. 1654 abdikerade Kristina. Hon begav sig då till Rom och blev katolik, vilket var uppseendeväckande i och med att hennes far hade mist sitt liv i kriget mot katolikerna. 1689 begravdes Kristina i Peterskyrkan i Rom.

Karolinska gravkoret

Karl X Gustav blev utsedd till tronföljare av sin kusin drottning Kristina. Han var kung endast i knappt 6 år, innan han dog i lunginflammation. Han var gift med Hedvig Eleonora, som vi berättar mer om på sidan om Drottningholms slott.

I det karolinska gravkoret ligger kung Karl X begravd tillsammans med sin hustru Hedvig Eleonora. I gravkoret finns också kung Karl XI med sin hustru Ulrika Eleonora (den äldre), Karl XII, Fredrik I samt Ulrika Eleonora den yngre.

Läs mer om Riddarholmskyrkan på Kungahusets hemsida


Skärgården

Vad vore Stockholm utan sin fantastiska skärgård. Missa inte att ta en skärgårdstur ut till en mysig ö. Läs mer

Stockholm med guide

Gå en guidad tur i Stockholm. Vi tipsar om intressanta stadsvandringar! Läs mer

Vilket hotell ska jag välja?

Vi tipsar om våra favoriter bland Stockholms hotell. Läs mer

billiga resor